latogatok szama

 

 

 

 

 


Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, ál-lapotjavításához,
karbantartásához szükséges ero- és munkagépek beszerzése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

 

 Szin Község Önkormányzata képviselo-testületének 6/2017(V.26.) Önkormányzati rendelete
A településfejlesztéssel településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggo partnerségi egyeztetés szabályairól

 

 


"Szín Község hivatalának energetikai korszerusítése TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00055"

 

a kedvezményezett neve:

o Szin község önkormányzata

a projekt címe:

o Szin Község hivatalának energetikai korszerusítése

a szerzodött támogatás összege:

o 44 036 049 Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

o 100%

a projekt tartalmának bemutatása

A projekt eredménye hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és a megújuló energiahordozó alkalmazásához. Mindezeken túl elmondható, hogy a beruházás a környezet tehermentesítését szolgálja, hiszen a felhasznált energia mennyiségének csökkenése és a megújuló energiatermelés a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi. Elmondható tehát, hogy a projekt hozzájárul a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezeken felül megemlítheto a projekt szemléletformáló ereje, melynek következtében az intézmény használói nyitottabbá válnak a megújuló energia felhasználásának témakörében, hiszen közvetlen környezetükben tapasztalhatják meg annak muködését, elonyeit.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

o 2018.12.31.

projekt azonosító száma:

o TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00055

Szechenyi2020

"Szin község vízelvezeto-hálózatának infrastrukturális fejlesztése TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00041"

 

a kedvezményezett neve:

o Szin község önkormányzata

a projekt címe:

o Szin község vízelvezeto-hálózatának infrastrukturális fejlesztése

a szerzodött támogatás összege:

o 136 486 736 Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

o 100%

a projekt tartalmának bemutatása

o A település csapadékvíz elvezetését a Jósva-patak által lehet megoldani, a patakba való eljutást kell biztosítani. Nagyobb esozés, olvadás esetén a jelenlegi árokrendszer nem alkalmas a községet határoló dombról lefolyó és a község területére hulló csapadék elvezetésére, a projekt ezen probléma megoldására irányul. A község völgyben fekszik, így nem csupán a lakott területen jelentkezo csapadékot kell elvezetni, hanem a dombokról érkezo vizet is. Az el nem vezetheto víz az árkokból kilépve elönti a kerteket, pincéket, mélyebben fekvo helyiségeket, kazánházakat komoly károkat és veszélyhelyzetet teremtve. A 2010. évi extrém árvíz okozott máig ható gondokat, melynek következményeként jelentos árvíz- és csapadékvíz védelmi beruházások indokoltak.

o A fejlesztés céljaként meghatározásra került, hogy a vízgyujtore csapadék formájában jutó víz lehetoség szerinti a legalacsonyabb kártételek mellett kerüljön tovább vezetésére a belterületrol.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

o 2019.10.15.

projekt azonosító száma:

o TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00041

Szechenyi2020

Égéstermék elvezetésével kapcsolatos tájékoztatás

 

 

Közbeszerzés

"Szín Község hivatalának energetikai korszerusítése"

Ajánlati felhívás és egyéb eljárási dokumentumok

Szerzodés

 

 

SZÍN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M-1 JELU MÓDOSÍTÁSA A 0105/4, HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN ÉS KÖRNYEZETE VONATKOZÁSÁBAN

 

 

 


 

"Szin település komplex fejlesztése"

A projekt kódszáma: ÉMOP - 3.1.3-11-2012-0107
Pályázó neve: Szin Község Önkormányzata
Projekt kezdete: 2012.12.15.
Projekt befejezése: 2013.12.31.
Támogatás: 98 384 658 Ft
Projekt megvalósítás helyszínei:  
Megvalósulási helyszín Helyrajzi szám
Muvelodési Ház (Szin, Szabadság út 10.) 13
(Szin) Alkotmány utca 357/12, 357/22
(Szin) Dózsa György utca 281, 272, 302/2
(Szin) Malom utca 359/16, 357/6
(Szin) Szabadság út 124
(Szin) Táncsics M. utca 182
(Szin) Szabadság út 121
(Szin) Belterület 251/1

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A projekt során Szin település Muvelodési háza, valamint önkormányzati tulajdonban lévo utak kerültek felújítása. A beruházás során az épület állagának, stabilitásának megóvása, muszaki színvonalának emelése, a felújítással érintett szerkezeteknél az érvényben lévo ho technikai és energetikai eloírások kielégítése, az épület akadálymentes használatának biztosítása valósult meg. Az Alkotmány, a Dózsa György, a Szabadság és a Táncsics utcákon burkolat felújítás, korszerusítés történt. A felújítási szakaszok - utcánként - folyamatos egységbol állnak. A Malom utcán útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyköteles tevékenység. Az utca nem rendelkezett szilárd burkolattal, a csapadékvíz elvezetése nem volt megoldott.

 

A fejlesztés célja: a fejlesztés két fo projektelembol tevodik össze:

 

 • Közösségi ház felújítása, korszerusítése
 • Helyi, közösségi utak korszerusítése.

 

 

A közösségi ház felújítása és az úthálózat korszerusítése, mint helyi településfejlesztési igények, a településkép vonzerejének növelése céljából megvalósítandó fejlesztési elképzelések. A helyi infrastrukturális beavatkozások elosegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét és élhetové teszik a közvetlen környezetet.

 

 

Elvégzett feladatok:

 

Muvelodési ház:

 • Meglévo nyílászárók cseréje,
 • Tetoszerkezet, födémszerkezet cseréje,
 • Belso helyiségek padlóburkolatának, falburkolatának cseréje, felületképzése,
 • Futési rendszer átalakítása, energiatakarékos szerelvények alkalmazása,
 • Villamos hálózat korszerusítése,
 • Víz, szennyvízszerelési átalakítási munkák,
 • Az épület akadálymentesítése, akadálymentes parkoló kialakítása.

 

Útépítés, útfelújítás:

 • Alkotmány utca (240 m + 2,5 m)
 • Dózsa György utca (737 m)
 • Szabadság utca (125,5 m + 203,1 m)
 • Táncsics utca (94 m)
 • Malom utca (125 m) Csapadékvíz elvezetése (125 m)